PWM-L51E


ویژه گیها:

دارایCPU  اختصاصی با مصرف پایین
دارای دکمه اضطراری(Panic Button)
گزارش وضعیت به صورت اتوماتیک و اعلام ضعف باطری
 قابلیت خودکار Power-Saving برای جلوگیری از به هدر رفتن باطری
گزارش زمانی ارسال می شود که پنجره و یا درب بسته نیستند
دارای کد های اختصاصی و همچنین دارای سوئیج حفاظتی (Tamper  )

مشخصات فنی:


دانلود راهنما


Copyright: Prella Security Group 2013, All rights reserved